Белорусија ће добити кредит од 2 милијарде долара од ЕАБР

Белорусија ће испуњавајући све услове, добити кредит од 2 милијарде долара од ЕАБР (Евроазијске банке за развој). Први део од 500 милиона долара треба да стигне не касније од 1. априла. У току следеће две године Белорусија ће добити још две рате од по 300 милиона долара. Две уплате се очекују 2017. године, а финална 2018. године. Шема добијања новца ће бити испуњена под условима ЕАБР, а који се тичу препорука о даљој либерализацији белоруске економије.

Алишер Мирзоев, директор пројектне групе Евроазијског фонда за стабилизацију и развој, каже да се после емисије сваке рате предаје извештај, на основу кога ЕАБР оцењује о томе како су испуњени услови за дату рату и на основу те оцене доноси закључак за емисију следеће рате.

Препоруке ЕАБР се тичу инфлације, која не треба да превиси 10%, као и дефинисање јасних правила приватизације.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *