Да ли је могуће присаједињење нових чланова Евроазијском економском савезу? Какав је механизам присаједињења?

11/04/2015

eaes_smaller

tesic2_small

 

Приредио: Горан Тешић

Поводом изјава да ли неко хоће или неће Србију у Евроазијском економском савезу и да је потребно да се Србији упути позив за чланство, “Евроазијски комуникациони центар Србије” (ЕКЦС) јавно издаје саопштење да те тврдње нису тачне. Као доказ прилажемо превод питања и одговора број 14 из званичног документа Евроазијског економског савеза, под називом – “Евроазијски економски савез. Питања и одговори. Бројеви и факти”, који се може наћи на званичном сајту Евроазијског економског савеза:

Евроазијски економски савез је отворен за учлањење било које државе, која дели његове циљеве и принципе, под условима усаглашеним државама-чланицама.

За добијање статуса државе-кандидата за учлањење у савез, заинтересована држава шаље председнику Вишег Евроазијског економског савета одговарајућу молбу.

Одлуку о додељивању држави статуса државе-кандидата за чланство у Савезу доноси консензусом Виши Евроазијски економски савет.

На основу одлуке Вишег савета формира се радна група, која се састоји од представника државе-кандидата, држава-чланица и ограна Савеза (у даљем тексту – радна група), која изучава степен спремности државе-кандидата да прими обавезе, које проистичу из права Савеза, разраде пројекта Програма деловања у вези са чланством државе-кандидата у Евроазијском економском савезу, а такође и пројекта међународног договора о чланству одговарајуће државе у Савезу, којим се одређује обим права и обавеза државе-кандидата, а такође и формат његовог учешћа у раду органа Савеза.

Програм деловања у вези са чланством државе-кандидата у Евроазијском економском савезу утврђује се Вишим Евроазијским економским саветом.

Радна група на регуларним основама даје на разматрање Вишем Евроазијском економском савету извештај о току испуњавања услова Програма деловања у вези са чланством државе-кандидата у Евроазијском економском савезу од стране државе-кандидата. На основу закључка радне групе о томе да је држава-кандидат у пуном обиму испунила обавезе, које проистичу из права Савеза, Виши савет доноси одлуку о потписивању међународног уговора са државом-кандидатом о чланству у Савезу. Поменути међународни уговор подлеже ратификацији.

Статус државе-посматрача при Савезу значи да опуномоћени представници такве државе могу да присуствују по позиву на заседањима органа Савеза и да могу да добију документа дозвољена од стране органа Савеза, а која немају тајни карактер.

При томе статус државе-посматрача при Савезу не даје право учествовања у доношењу одлука органа Савеза.

Држава која је добила статус државе-посматрача при Савезу, обавезна је да се уздржи од било каквих деловања која би могла да нанесу штету интересима Савеза и државама-чланицама, објекту и циљевима Уговора.

Право да се обрати Председнику Вишег Евроазијског економског савета са молбом за добијање статуса државе-посматрача има било која држава.

Одлука о добијању статуса државе-посматрача при Савезу или о укидању таквог статуса доноси се од стране Вишег Евроазијског економског савета, узимајући у обзир интересе развоја интеграције и достизања циљева Уговора.

Дакле, нема никаквих недоумица да је одлука о чланству Србије у Евроазијском економском савезу на српском народу, који кроз изборни процес, посредством оних политичких организација које подржавају пуне српске евроазијске интеграције, треба сам да одлучи о томе.

Извор: http://eec.eaeunion.org/ru/Documents/eaes_voprosy_otvety.pdf

One thought on “Да ли је могуће присаједињење нових чланова Евроазијском економском савезу? Какав је механизам присаједињења?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *