Руски језик као језик светског развоја

natalija_kljajic2_small Приредила: Наталија Кљајић

 

Почетком 20-тог века руским језиком је говорило близу 150 милиона људи, a то су били, углавном, поданици Руске империје. У последњих 90 година, број оних који користе руски језик (активно или пасивно) повећао се више од два пута – приближно 350 милиона људи, при чему је 286 милиона живело у земљама где је руски језик био службени, а за велики део њихових становника и матерњи језик. Поред тога, више од 70 милиона људи је у мањој или већој мери познавало руски језик у источноевропским, балканским и делу азијских земаља. Четрнаест година после распада СССР-а, 2005-те године, број оних који владају руским језиком се смањио на 278 милиона људи, па чак и у самој Руској Федерацији на 140 милиона људи.

Данас је руски матерњи језик за 130 милиона грађана РФ, за 26,4 милиона становника ЗНД-а, 7,4 милиона становника изван граница (европске земље, САД и Израел), што је укупно око 163,8 милиона људи. Више од 114 милиона људи влада руским као другим језиком (земље ЗНД-а и Балтичке земље) или га знају као страни језик.

По степену распрострањености, руски језик још увек заузима четврто место у свету. Енглески језик је лидер (процењује се да је за 500 милиона људи он матерњи или други језик, а преко милијарду људи га говори као страни језик). Кинески је матерњи језик за више од милијарду и 350 милиона људи. Треће место заузима шпански (процена је да њиме влада око 360 милиона људи, од тога је за 335 милиона матерњи језик).

Уколико се настави овакав тренд, процењује се да ће већ 2015-те године број оних који користе руски језик опасти на 212 милиона, при чему ће га превазићи француски (којим сада говори око 270 милиона људи), хинди-урду (260 милиона) и арапски (230 милиона). До 2025-те, уз овакву тенденцију развоја, процењује се да ће број људи који знају руски језик опасти до 152 милиона, односно достићи ниво с почетка 20-ог века.

Следећи графикон приказује тенденције распрострањености руског језика у 20-ом веку и првој четвртини 21-ог века (оцене и прогнозе):

grafik_ruski_jezik

Подразумева се да улога неког језика у светској цивилизацији није одређена бројем његових носилаца (тј, оних који га користе као матерњи језик или као други и трећи, односно, страни језик). Велику улогу игра степен економског и научно-техничког развоја земаља које користе тај језик, као и области људске делатности у којима је коришћење одређеног језика приоритетно. Ништа мање значење нема утицај националне културе која се базира на неком језику, на светску културу.

Не може се порећи чињеница да је утицај националних култура на светску културу од великог значаја, али интересовање за језик се не може градити само на томе. Оно зависи од многих фактора, а пре свега од стабилности у земљи: политичке, економске и друштвене. Од чега зависи способност руског језика да очува своју позицију и да постане језик светског развоја у будућности? То директно зависи од способности руске економије да промени приоритет, односно да пређе са сировинске оријентације на извоз образовних и научно-техничких услуга, које су данас у свету најтраженији продукт људске делатности. Зато је приоритет развој научне и образовне сфере и њихово укључивање, на бази нових технологија, у производни сектор домаће економије. То је једини начин да се не склизне на маргину научно-техничког прогреса и да се поврати интерес за руски језик и културу. При томе, суштинску улогу у ширењу језичког и културног утицаја треба да има обим трговине са индустријски најразвијенијим и најнасељенијим земљама, као и обим међународног туризма.

Важна за тренд ширења руског језика је обука страних држављана у РФ и стицање стабилне језичке вештине. Зато је један од задатака јачање позиција руских универзитета на глобалном тржишту образовања, повећање ефикасности рекламе њихових услуга, међународно признање руских диплома итд, уз државну подршку за учење руског језика у иностранству.

Јачање позиције руског језика захтева, не само значајније обезбеђење ресурса, већ и побољшање сарадње свих државних организација.

Руски језик поседује богат унутрашњи потенцијал за даљи развој и богато културно наслеђе. Поред тога, руски језик је једини између 10-12 водећих светских језика, који је у последњих 15 година константно губио своју позицију у свим основним светским регионима, а у наредних 20 година ће се та негативна тенденција задржати, ако не буду донете одређене мере за ефикасну подршку руског језика и културе унутар земље, као и ван граница – ближих и даљих.

По указу Владимира Путина је основан Фонд “Руски свет” чији циљ је стварање центара руског језика и руске културе по целом свету. До данас је отворено више од 20 руских центара у САД-у, Белгији, Мађарској, Италији, Бугарској, Грчкој, Јапану, Азербејџану, Јерменији, Казахстану, Кини, Естонији, Латвији и др. У Србији постоје само два Руска центра – у Београду и Новом Саду. Важну улогу за подршку руском језику у иностранству, нарочито у ЗНД-у, игра влада у Москви, која наступа са низом програма за образовање на руском језику.

Задаци и идеологија Фонда “Руски свет”

– Фонд пружа подршку друштвеним и непрофитним организацијама, професионалним удружењима, научним и образовним установама
које се баве истраживањем и разрадом методике предавања и програма изучавања руског језика и литературе, изучавањем историје и савремене Русије
– Помаже ширење објективних информација о савременој Русији и тиме доприноси повољном односу јавног мњења према Русији
– Фонд, такође, подржава националне и међународне организације и удружења предавача руског језика и књижевности
– Сарађује са руским, иностраним и међународним државним, друштвеним, научним, комерцијалним, непрофитним и добротворним организацијама, установама културе и образовања, као и појединцима који раде на популаризацији руског језика и културе
– Сарађује у стручним, научним и образовним разменама, који одговарају циљевима Фонда
– Подржава средства масовних информација на руском језику у иностранству и свих информационих ресурса који су у складу са циљевима Фонда
– Сарађује са РПЦ и другим конфесијама са циљем ширења руског језика и културе

Руски свет – то нису само Руси, руски људи, земљаци који живе изван земље, емигранти и њихови потомци. То су и страни држављани који говоре руски језик, проучавају га или предају, сви они који се искрено интересују за Русију и њену будућност.

Сви слојеви руског друштва – мултиетничког, мултиконфесионалног, друштвено и идеолошки нехомогеног, мултикултуралног, географски сегментираног – сједињују се кроз свест о припадности Русији.

Оснивајући “Руски свет” као глобални пројекат, Русија открива нови идентитет, нове могућности ефикасне сарадње са осталим светом и додатне импулсе за сопствени развој.

Свет – то је заједница. Без обзира на критике термина “заједништво”, “саборност”, “колективизам”, њихово историјско егзистирање се заснива на одређеној друштвеној пракси. Искуство последњих деценија показује да је један од проблема савремене Русије подела у друштву, индивидуализам, разарање друштвених веза. Задатак изградње грађанског друштва је немогућ без њиховог обнављања, јачања, обнове заједништва, јединства у простору и у историји. Сви ти процеси су, у суштини, садржани у појму “Руски свет”.

Руски свет – то је свет Русије. Позив сваког човека је да помаже своју отаџбину, да се брине о свом ближњем. Често се може чути шта би држава могла да учини за нас. Али ништа мање није важно то шта свако од нас може урадити за Отаџбину.

Свет – то је одсуство нетрпељивости. Руски свет – то је руска сагласност, помирење, руски стил, јединство, превазилажење подела 20-ог века.

Руски свет није само сећање на прошлост, већ активна мобилизација на пољу стварања боље будућности великог народа, који треба да живи у миру са собом и осталим светом.

Ипак је све то веома мало да би се оживела руска култура и језик. Неопходно је, пре свега, повећати личну заинтересованост и одговорност свих за развој матерњег језика, јер ће се резултат манифестовати само кроз личну мотивацију. Пре свега, потребно је радити са младима.

Јачање позиције руског језика у свету захтева, не само веће обезбеђење ресурса, већ и побољшање сарадње свих државних и друштвених агенција и организација чија је намена подршка, развој и пропагирање руског језика и културе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *