Састанак Назарбајева и Финогенова у Астани

tesic2_small Превео: Горан Тешић

 

24-ог априла у Астани су се састали председник Републике Казахстан Нурсултан Назарбајев и председник Управног одбора Евроазијске Развојне Банке (ЕАБР) Игор Финогенов.

На састанку су били размотрени основни правци рада ЕАБР у Казахстану, а, такође, сумирани међурезултати њене делатности од момента оснивања 2006. године од стране опуномоћених представника Казахстана и Русије.

Истакнуто је да је за све те године банка уложила више од 2 милијарде долара у економију Казахстана, реализовала 28 пројеата у различитим гранама, укључујући електро-енергетику, транспортну машиноградњу и хемијску индустрију. У овом тренутку разматра се још 28 пројеката.

Председник Казахстана је подвукао да показатељи рада ЕАБР одражавају позитивну динамику њеног развоја. Нурсултан Назарбајев је истакао да се Казахстан односи позитивно према намерама ЕАБР да прошири своју делатност повећањем капитала и укључивањем нових чланова.

Са своје стране, Игор Финогенов је информисао о кључним правцима делатности ЕАБР, који се концентришу на приоритетне пројекте који се реализују у оквирима државних и индустријских програма Казахстана. Осим тога, у централи банке у Алма-ати ради се са партнерима-банкама другог степена у вези са развојем финансирања малог и средњег бизниса.

Шеф ЕАБР је, такође, истакао да банка активно учествује у развоју финансијског тржишта Казахстана, планирајући емитовање својих хартија од вредности, што ће омогућити повећани обим финансирања пројеката у националној валути.

Извор: http://www.eabr.org/r/press_center/press_releases/index.php?id_4=38210

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *